Ons preventiebeleid gebeurd d.m.v. het opstellen van risicoanalyses en het vastleggen van preventiemaatregels waar nodig. Dit kadert  allemaal onder een risicobeheersingssysteem  (DRBS ) waar een jaaractie- en globaalpreventieplan komt.

loading