De naverbranden heeft als doel de afgeleide solventum vanuit de spuitcabine te verbranden waardoor alle schone lucht wordt afgeleid volgens de geldende milieu normen.

Bedrijfsafval

De productieprocessen en gebruikte grondstoffen worden voortdurend gescreend met het oog op de geldende milieuwetgeving en onder nauwlettend toezicht van externe erkende milieudeskundigen. Dit gebeurt door het gescheiden aanbieden van afval zoals bedrijfsafval, restanten verf, restanten grit en metaalresten. De opslag van verven en oplosmiddelen gebeurt uitsluitend op een vloeistofdichte vloer in speciaal hiervoor gebouwde ruimtes.

loading