Veiligheid

veiligheid

Enerzijds zijn er de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, bedrijfskleding, handschoenen, veiligheids-schoenen en gehoor- bescherming. Anderzijds zijn er veiligheidsvoorschriften en gedragsregels van toepassing, teneinde een zo veilig mogelijke werkomgeving te kunnen creëren. Speciaal aangebrachte veiligheidslooppaden door de hele fabriek zorgen ervoor dat het personeel en de bezoekers geen risico lopen als ze zich aan de regels houden.

Milieu

E14A     E15A

(Naverbrander/RTO)

De naverbranden heeft als doel de afgeleide solventum vanuit de spuitcabine al het schadelijk stoffen te verbranden waardoor alleen de (schone)lucht wordt afgeleid volgens de geldende milieu normen.

Bedrijfsafval

De productieprocessen en gebruikte grondstoffen worden voortdurend gescreend met het oog op de geldende milieuwetgeving en onder nauwlettend toezicht van externe erkende milieudeskundigen. Dit gebeurt door het gescheiden aanbieden van afval zoals bedrijfsafval, restanten verf, restanten grit en metaalresten. De opslag van verven en oplosmiddelen gebeurt uitsluitend op een vloeistofdichte vloer in speciaal hiervoor gebouwde ruimtes.

loading